CEIP Pare Jofré El Puig

Benvinguts i benvingudes al nostre bloc. Passeu, passeu...

divendres, 26 de gener de 2018

Apps for the English improvement!

Hi there!

I would like to recommed you two apps and two websites that can be useful for your children in order to improve their English.

       
Dogo News  is a digital newspaper for kids. Apart from the news in themselves (perfect to improve the reading), the most interesting thing is the speaker you can find in every piece of news. When you click on it, a voice reads the text. It is a good way to improve the listening. Moreover, if children stop the voice at every dot and they repeat what the voice said, they’re improving their pronunciation.

From text to speech is a website that turn written texts into audio. And you can even download the audio in .mp3 files. That means that, if children want to make a presentation and they want to practice the pronuntiation, they can write/paste the text in the website and turn it to audio. Then, they can listen to it, or stop the audio at every dot to repeat the sentence.

Reverso Contest is a useful app that translates words and phrases in the context, so that children can choose the proper word. A similar app is WordReference.com.

Dictionary/Thesaurus is an app that, apart from being useful for learning vocabulary, it proposes interesteing articles related to the English language and culture.

I hope they are useful for your children (and you 😜).

Have a nice weekend!


Hola!

En aquesta entrada m’agradaria recomanar-vos dos aplicacions i dos pàgines web que poden ser útils per a l’alumnat de cara a millorar el seu anglès.


Dogo News és un diari digital per a xiquets i xiquetes. A més de les notícies en sí (perfectes per a millorar la comprensió lectora), el més interessant és que si seleccionem l’altaveu que apareix en cada notícia, una veu ens llig el text. És una bona manera de millorar la comprensió oral. A més, si es para l'àudio en cada punt i repeteixen el que ha dit la veu, milloraran la pronuciació.

From text to speech és un pàgina web que converteix texts escrits en àudios. Inclòs es pot descarregar l'àudio en arxiu .mp3. Açò vol dir que, si l’alumnat vol fer una presentació i vol assajar la pronunciació, pot escriure/enganxar el text en aquesta web i convertir-lo a àudio. Després, podran escoltar-lo, o parar a cada punt per a repetir l’oració.

Reverso Contest  és una aplicació que tradueix paraules i frases en el context, per a que l’alumnat puga triar la paraula adequada. Una aplicació similar és WordReference.com.

Dictionary/Thesaurus és una aplicació que, a més de ser útil per a aprendre vocabulari, proposa articles interessants relacionats amb la llengua i cultura anglesa.

Espere que siguen útils per a l’alumnat (i per a vosaltres 😜).

Què passeu un bon cap de setmana!