CEIP Pare Jofré El Puig

Benvinguts i benvingudes al nostre bloc. Passeu, passeu...

diumenge, 26 de març de 2017

St. Patrick's!

On March 17th, Irish people celebrate St. Patrick's. During the previous days, Irish children try to hunt leprechauns (very small old men, dressed as shoemakers) in order to get three wishes from them. But the thing is that they are very clever and difficult to hunt... As Irish kids, 3, 4, and 5 year-olds students made some traps in order to catch some leprechauns. There were some clues which showed leprechauns had been at school looking for gold, but, instead of those small men, children found... GOLD CHOCOLATE COINS!!!!

El 17 de març, els irlandesos celebren la festivitat de S. Patrici. Durant els dies previs, les xiquetes i xiquets intenten caçar leprechauns (uns enanets vells, vestits de sabaters) per a demanar-los 3 desitjos. Però la qüestió és que són molt intel·ligents i dificils de caçar... Com els xiquets i xiquetes irlandesos, l'alumnat de 3, 4 i 5 anys va fer unes trampes per tal d'atrapar algun leprechaun. Hi havia pistes que indicaven que els leprechauns havien estat a l'escola buscant or, però, en compte d'enanets, l'alumnat es trobà... MONEDES D'OR DE XOCOLATE!!!!