CEIP Pare Jofré El Puig

Benvinguts i benvingudes al nostre bloc. Passeu, passeu...

diumenge, 26 de març de 2017

Would you be my Valentine?

Last February, English students from 3rd to 6th Primary, celebrated St. Valentine. All of them made a Valentine's card as "Secret Valentines" and put it into our "Valentine's mailbox". Then, last day of St. Valentine's week (Friday 17th), all the children took a card from the Valentine's mailbox. Who was it from???

El passat febrer, l'alumnat d'anglés de 3r a 6é, va celebrar S. Valentí. Tots van fer una targeta com si foren Valentins secrets i la posaren dins de la Bústia de S.Valentí. Després, l'últim dia de la setmana de la celabració (Divendres 17), tot l'alumnat agafà una targeta de la bústia.
De qui era???