CEIP Pare Jofré El Puig

Benvinguts i benvingudes al nostre bloc. Passeu, passeu...

diumenge, 26 de març de 2017

St. Patrick's!

On March 17th, Irish people celebrate St. Patrick's. During the previous days, Irish children try to hunt leprechauns (very small old men, dressed as shoemakers) in order to get three wishes from them. But the thing is that they are very clever and difficult to hunt... As Irish kids, 3, 4, and 5 year-olds students made some traps in order to catch some leprechauns. There were some clues which showed leprechauns had been at school looking for gold, but, instead of those small men, children found... GOLD CHOCOLATE COINS!!!!

El 17 de març, els irlandesos celebren la festivitat de S. Patrici. Durant els dies previs, les xiquetes i xiquets intenten caçar leprechauns (uns enanets vells, vestits de sabaters) per a demanar-los 3 desitjos. Però la qüestió és que són molt intel·ligents i dificils de caçar... Com els xiquets i xiquetes irlandesos, l'alumnat de 3, 4 i 5 anys va fer unes trampes per tal d'atrapar algun leprechaun. Hi havia pistes que indicaven que els leprechauns havien estat a l'escola buscant or, però, en compte d'enanets, l'alumnat es trobà... MONEDES D'OR DE XOCOLATE!!!!

Would you be my Valentine?

Last February, English students from 3rd to 6th Primary, celebrated St. Valentine. All of them made a Valentine's card as "Secret Valentines" and put it into our "Valentine's mailbox". Then, last day of St. Valentine's week (Friday 17th), all the children took a card from the Valentine's mailbox. Who was it from???

El passat febrer, l'alumnat d'anglés de 3r a 6é, va celebrar S. Valentí. Tots van fer una targeta com si foren Valentins secrets i la posaren dins de la Bústia de S.Valentí. Després, l'últim dia de la setmana de la celabració (Divendres 17), tot l'alumnat agafà una targeta de la bústia.
De qui era???

dijous, 16 de març de 2017

FESTA DE FALLES!

Magnífica festa de Falles, amb molta participació i molt bon ambient!
Enguany, seguint el nostre projecte de treball sobre la mar, la nostra falla es deia "Mare nostrum", i tenia com a remat una barca. Les diferents escenes de la falla les componien els nostres "ninots" dels diferents cicles:
- pingüins, crancs i peixos a Infantil
- calamars i posidònia al 1r cicle
- bussejadors/es, mariners/es, pescadors/es al 2n cicle
- activistes ecologistes al 3r cicle.
Després del muntatge, mascletà i cremà gaudírem tots plegats d'una fantàstica xocolatà.
Que visquen les falles!