CEIP Pare Jofré El Puig

Benvinguts i benvingudes al nostre bloc. Passeu, passeu...

dimecres, 31 de gener de 2018

Celebrem el Dia de la Pau!

Aprofitant la celebració del DENIP (Dia Escolar de la No-Violència i la Pau) hem realitzat activitats al centre per reflexionar i gaudir. L'alumnat de 6è de Primària i d'Infantil ha compartit unes sessions per treballar conjuntament i enfortir els lligams d'amistat. Ha estat molt bonic vore com es regalaven afectivitat i com gaudien els uns dels altres.
Educació, pau, amistat: camins d'un futur millor.

diumenge, 28 de gener de 2018

Festa de Sant Pere!

Com cada any en acabar el gener, gràcies a l'amabilitat dels festers, podem gaudir de la nostra festa de Sant Pere.
De bon matí ja està encés el foc per a posar en marxa la caldera. Al llarg del matí tot l'alumnat pot apreciar com es va fent i xerrar amb els festers que la cuinen. Després gaudim de la trencà de perols i, tots plegats, dinem al menjador l'arròs de caldera. Estava boníssim!!!

divendres, 26 de gener de 2018

Apps for the English improvement!

Hi there!

I would like to recommed you two apps and two websites that can be useful for your children in order to improve their English.

       
Dogo News  is a digital newspaper for kids. Apart from the news in themselves (perfect to improve the reading), the most interesting thing is the speaker you can find in every piece of news. When you click on it, a voice reads the text. It is a good way to improve the listening. Moreover, if children stop the voice at every dot and they repeat what the voice said, they’re improving their pronunciation.

From text to speech is a website that turn written texts into audio. And you can even download the audio in .mp3 files. That means that, if children want to make a presentation and they want to practice the pronuntiation, they can write/paste the text in the website and turn it to audio. Then, they can listen to it, or stop the audio at every dot to repeat the sentence.

Reverso Contest is a useful app that translates words and phrases in the context, so that children can choose the proper word. A similar app is WordReference.com.

Dictionary/Thesaurus is an app that, apart from being useful for learning vocabulary, it proposes interesteing articles related to the English language and culture.

I hope they are useful for your children (and you 😜).

Have a nice weekend!


Hola!

En aquesta entrada m’agradaria recomanar-vos dos aplicacions i dos pàgines web que poden ser útils per a l’alumnat de cara a millorar el seu anglès.


Dogo News és un diari digital per a xiquets i xiquetes. A més de les notícies en sí (perfectes per a millorar la comprensió lectora), el més interessant és que si seleccionem l’altaveu que apareix en cada notícia, una veu ens llig el text. És una bona manera de millorar la comprensió oral. A més, si es para l'àudio en cada punt i repeteixen el que ha dit la veu, milloraran la pronuciació.

From text to speech és un pàgina web que converteix texts escrits en àudios. Inclòs es pot descarregar l'àudio en arxiu .mp3. Açò vol dir que, si l’alumnat vol fer una presentació i vol assajar la pronunciació, pot escriure/enganxar el text en aquesta web i convertir-lo a àudio. Després, podran escoltar-lo, o parar a cada punt per a repetir l’oració.

Reverso Contest  és una aplicació que tradueix paraules i frases en el context, per a que l’alumnat puga triar la paraula adequada. Una aplicació similar és WordReference.com.

Dictionary/Thesaurus és una aplicació que, a més de ser útil per a aprendre vocabulari, proposa articles interessants relacionats amb la llengua i cultura anglesa.

Espere que siguen útils per a l’alumnat (i per a vosaltres 😜).

Què passeu un bon cap de setmana!

dimarts, 23 de gener de 2018

JA ESTÀ EN MARXA L'EQUIP DE MEDIACIÓ!

Al col·legi volem educar en la cultura de la mediació i per això, des de fa uns mesos, venim realitzant accions per posar en marxa l'equip de mediació. Professorat i alumnat hem realitzat diverses sessions de formació i, a poc a poc, tot va prenint forma.
Hui mateix, l'alumnat de 5è i 6è que seran els futurs mediadors i mediadores, han explicat a la resta de companys/es de Primària en què consisteix la mediació i el sentit que tindrà a l'escola.
Ha segut una sessió ben educativa!
dijous, 18 de gener de 2018

Learning in the playground!

Last Wednesday 17th, 3rd Primary children "played" in the playground... Although the most important thing is not the game, but how they help each other. Watch the videos if you want to know more 😉.
Aquest dimecres 17, l'alumnat de 3r "jugà" al pati... Encara que el més important no és el joc, sinó com s'ajuden els uns als altres. Obri els vídeos si vols saber-ne més 😉.

dilluns, 15 de gener de 2018

5 YEAR-OLDS RADIO PROGRAMME!

Hi there!
The five year-olds group learnt some vocabulary about food and how to express their likes throughout last December. After a "hard" and FUNNY work, we made a radio programme interviewing most of the children.

Click on the link below to listen to the programme.

I hope you like it!


Hola!
Durant el mes de desembre, el grup de 5 anys va aprendre vocabulari sobre el menjar i com expressar el que els/les agrada. Després d'un treball "dur" i DIVERTIT, vam fer un programa de ràdio entrevistant la majoria de l'alumnat.

Clica en l'enllaç per escoltar el programa.

Espere que vos agrade!


divendres, 12 de gener de 2018

HAPPY NEW YEAR!!!!!!!

Once 2018 has begun, and all the children celebrated the NEW YEAR'S EVE eating grapes (or sweets, chocolates or other alternatives) and watching the celebration in "La Puerta del Sol" in Madrid on TV, 3rd, 4th, 5th and 6th Primary students took a quick travel around the world to check how New Year's Eve was celebrated in other cities.

We "went" to Dubai, New York, Auckland, Berlin, London, Athens, Sydney, Hong Kong, Beijing and Moscow; and we talked about the different places/monuments where the celebration took place (the Burj Khalifa, Times Square, Brandenburg Door, London Eye, the Parthenon, the Opera House and Victoria Harbour).

You can watch the videos we watched visiting this link.

https://www.dogonews.com/2018/1/3/dazzling-fireworks-displays-usher-in-2018-around-the-globe
  

Una vegada ha començat el 2018, i tots els xiquets i xiquetes han celebrat la NIT DE CAP D'ANY menjant raïm (o llepolies, bombonets o altres alternatives) i veient la celebració de "La Puerta del Sol" en Madrid en la televisió, l'alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é ha donat una ràpida volta al món per comprovar com es va celebrar en altres ciutats.

"Anàrem" a Dubai, Nova York, Auckland, Berlí, Londres, Atenes, Sydney, Hong Kong, Pequí i Moscou; i parlàrem dels diferents llocs/monuments on tinguè lloc la celebració (el Burj Khalifa, Times Square, la Porta de Brandenburg, el London Eye, el Partenó, la Casa de l'Òpera i el Port Victòria)..

Podeu vore els vídeos visitant aquest enllaç.

https://www.dogonews.com/2018/1/3/dazzling-fireworks-displays-usher-in-2018-around-the-globe

Ah! And we also celebrated our own New Year's Eve 😆😆😆😆

Ah! I també celebràrem la nostra pròpia Nit de Cap d'Any 😆😆😆😆