CEIP Pare Jofré El Puig

Benvinguts i benvingudes al nostre bloc. Passeu, passeu...

dimecres, 6 de desembre del 2017

PLAYING WITH GASTON STUBBORN!!!!

Hi there!
Last week we had a special friend of mine in the pre-primary groups. He was GASTON STUBBORN! He ate some of our toys and children had to take them out of Gaston again.
- 3 year-olds had to say the colour of the block before introducing it into Gaston's head. When they introduced several blocks, children had to "rescue" them. Teacher said a number of blocks they had to take out (for instance, "Take two blocks out of Gaston's head")  and, when doing so, children had to say the colours.
- 4 year-olds had to introduce Mr. Potatoe's parts of the face. Each child had to name the part of the face s/he introduced. When all the parts were in Gaston's head, children had to sense what they touched and guess what it was before taking it out. Finally, they built Mr. Potatoe's face again.
- 5 year-olds fed Gaston. Before introducing the food, children had to name it and say the colour (the banana is yellow). After having introduced several pieces of food, they had to sense what they touched and guess what food it was before taking it out. In the end, they had to express their likes/dislikes (I like bananas or I don't like bananas).

Hola!
La setmana passada tinguèrem una visita especial als grups d'Infantil. Va ser GASTON "CABEZÓN"! Es va menjar alguns dels nostres joguets i l'alumnat hagué de traure'ls altra vegada del cap de Gaston.
- L'alumnat de 3 anys havia de dir el color del block abans d'introduir-lo en el cap de Gaston. Quan van ficar uns quants blocks, hagueren de "rescatar-los". El mestre el número de blocks que havien de traure (per exemple, "Take two blocks out of Gaston's head") i, una vegada els treien, havien de dir els colors.
- L'alumnat de 4 anys havia d'introduir les parts la cara de Mr. Potato. Cada xiquet/a havia de dir la part de la cara que agafava. Quan totes les parts estaven dins el cap de Gaston, el xiquet/a havia de sentir el que tocaven i endevinar què era abans de traure-la. Finalment, anaven reconstruint la cara de Mr. Potato.
- Els xiquets/es de 5 anys alimentaren Gaston. Abans d'introduir el menjar, havien de dir el nom i el color (p. ex. the banana is yellow). Després d'haver introduït diverses peces, havien de sentir el que tocaven i endevinar quin menjar era abans de traure'l. A la fi, expressaren els seus gustos (I like bananas o I don't like bananas).